بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین همایش آنالیز تخریب و تخمین عمر- مقدمه
مقدمه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تحولات سریع، وسعت تحقیقات و بازدهی بالا دانش مهندسی مواد را در زمره مهترین علوم استراتژیک قرار داده و یکی از ملاک های توسعه یافتگی جوامع بر اساس رشد و پیشرفت تکنولوژی در این علم محسوب می شود. امروزه رشد و پیشرفت دانش بشری را براساس نحوه به کارگیری فلزات و مواد تقسیم بندی می کنند. شناخت خواص، توزیع و نحوه استخراج و کاربرد مواد گوناگون در صنایع به همراه تولید مواد مرکب و الکتروسرامیکها و حفاظت، شکل دهی و مهندسی سطح آنها محدوده مهم ، وسیع و پرکاربردی از دستاوردهای دانش بشری را شامل می گردد که همه این موارد به عنوان دانش مهندسی مواد شناخته می شود. 

در بین رشته های مختلف مهندسی مواد، علوم و فناوری سطح نیز از جایگاه ویژه و منحصر به فردی برخوردار است. بر این اساس همایش های مهندسی سطح با هدف گردآوری آخرین نتایج و یافته های پژوهشی و تحقیقاتی محققین و دانشگاهیان سراسر کشور در زمینه مهندسی سطح توسط انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران برگزار می گردد.

نشانی مطلب در وبگاه بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین همایش آنالیز تخریب و تخمین عمر:
http://surfaceseminar.ir/find.php?item=1.51.26.fa
برگشت به اصل مطلب