بیست و یکمین همایش ملی مهندسی سطح- سازمان اصلی
سازمان اصلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

رئیس همایش : دکتر فخرالدین اشرفی‌زاده
دبیر همایش : دکتر سعیدرضا بخشی
دبیر اجرایی همایش : دکتر غلام‌رضا گردانی
مسئول اجرایی همایش در انجمن : مهندس نرگس عموسلطانی

نشانی مطلب در وبگاه بیست و یکمین همایش ملی مهندسی سطح:
http://surfaceseminar.ir/find.php?item=1.58.14.fa
برگشت به اصل مطلب