بیست و یکمین همایش ملی مهندسی سطح- تماس با دبیرخانه همایش
دبیرخانه همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دبیرخانه دائمی همایش:
اصفهان- دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی مواد- انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران، کدپستی: ۸۳۱۱۱۸۴۱۵۴
تلفن و دورنگار: ۳۳۹۱۲۷۸۷-۰۳۱

دبیرخانه همایش در دانشگاه:
شاهین شهر اصفهان، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده مهندسی مواد
تلفن: ۴۵۹۱۴۱۵۵-۰۳۱
دورنگار: ۴۵۹۱۴۳۰۲-۰۳۱
پست الکترونیک همایش: 
                                  

کانال همایش در واتس اپ
نشانی مطلب در وبگاه بیست و یکمین همایش ملی مهندسی سطح:
http://surfaceseminar.ir/find.php?item=1.79.12.fa
برگشت به اصل مطلب