بیست و یکمین همایش ملی مهندسی سطح- تقویم همایش
تقویم همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آخرین مهلت ارسال مقاله‌ها: شنبه ۲۰ دی‌ماه ؛ با تمدید: حداکثر چهارشنبه اول بهمن‌ماه ۱۳۹۹
آخرین مهلت ثبت نام در همایش: جمعه ۲۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۹
اتمام زمان ارزیابی و داوری مقاله‌ها* (مرحله اول برای هر مقاله): یک‌شنبه ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۹
اتمام زمان اصلاح مقاله‌های ارزیابی شده‌ی نیازمند اصلاح**: چهارشنبه ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۹
اتمام کل فرایند ارزیابی و داوری مقاله‌ها: شنبه ۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۹
اتمام مهلت ارسال فایل ارائه‌ برای مقاله‌های پذیرش شده (فایل پاورپوینت صدا و تصویرگذاری شده): سه‌شنبه ۲۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۹
برگزاری همایش به صورت مجازی (ارائه مقاله‌ها): سه‌شنبه و چهارشنبه، ۲۸ و ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۹
برگزاری همایش به صورت مجازی (ارائه کارگاه‌ها): پنج‌شنبه ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۹
ارسال گواهی ارائه‌ی مقاله‌ها (توسط اداره پست): شنبه تا چهارشنبه، ۲ تا ۶ اسفندماه

* توضیح: ۱) شروع داوری هر مقاله، بلافاصله پس از دریافت آن در پایگاه همایش انجام می‌شود.
            ۲) هر مقاله به طور میانگین توسط
سه داور ارزیابی و بررسی خواهد شد.
** توضیح: بلافاصله پس از دریافت نظر داور (داوران) و نیاز به اصلاح احتمالی، مقاله به نویسنده‌ی مسئول جهت انجام اصلاحات عودت می‌شود.

 
نشانی مطلب در وبگاه بیست و یکمین همایش ملی مهندسی سطح:
http://surfaceseminar.ir/find.php?item=1.87.17.fa
برگشت به اصل مطلب