بیست و یکمین همایش ملی مهندسی سطح- سخنرانی های کلیدی
سخنرانی های کلیدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/12 | 
برگزارکنندگان همایش در صدد هستند برای شروع هر بخش همایش از یک سخنران کلیدی استفاده کنند. به زودی لیست این سخنرانی‌ها در جدول زیر اطلاع‌رسانی خواهد شد.

جدول برنامه‌ریزی سخنرانی‌های کلیدی
ردیف سخنران کلیدی

موضوع سخنرانی

رزومه سخنران جزییات سخنرانی
۱
۲
۳
۴
۵
۶
نشانی مطلب در وبگاه بیست و یکمین همایش ملی مهندسی سطح:
http://surfaceseminar.ir/find.php?item=1.97.36.fa
برگشت به اصل مطلب