بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین همایش آنالیز تخریب و تخمین عمر- سخنرانی های کلیدی
سخنرانی های کلیدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۲ | 
جدول برنامه ریزی سخنرانی های کلیدی
 
ردیف سخنران کلیدی

موضوع سخنرانی

(با کلیک کردن برروی عنوان جزییات سخنرانی را مطالعه کنید)

رزومه سحنران جزییات سخنرانی
1 دکتر احسان قاسمی مروری بر ایمپلنت های دندانی
2 دکتر علی اشرفی استفاده از عناصر ردیاب جهت تشخیص منشا عیوب منجر به تخریب در فرایندهای تولید
3 مهندس مهدی مهدیزاده ارزیابی وضعیت و عمر باقیمانده تجهیزات نیروگاهی، روشها، رویکردها و چالشها
4 دکتر امیر الحاجی کاربرد فناوریهای نوین مهندسی سطح در حوزه ایمپلنت های پزشکی
5 دکتر حمید مطهری رسوب گذاری بخار شیمیایی و کیمیاگری مدرن در ساخت الماس مصنوعی (CVDDiamond)
6 دکتر فرهاد شهریاری مکانیزمهای تخریب و مهندسی سطح پره های کمپرسور توربین
 
نشانی مطلب در وبگاه بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین همایش آنالیز تخریب و تخمین عمر:
http://surfaceseminar.ir/find.php?item=1.97.36.fa
برگشت به اصل مطلب