بیست و یکمین همایش ملی مهندسی سطح- کمیته اجرایی
کمیته اجرایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای تیم اجرایی همایش:
۱) دکتر محمد عرفان‌منش
۲) آقای سید محمدکاظم ابطحی
۳)  مهندس سیدحمید هاشمی
۴)  مهندس امین شهسواری
۵)  مهندس علی کارگرفرد
۶) مهندس نازنین اسکندری
۷) مهندس امیر ترکیان
۸) دکتر شهاب ترکیان
۹) مهندس سید محمد موسوی
۱۰) مهندس علی اوشنی
۱۱) سیدجعفر شاهطهماسبی
۱۲) محسن باقری
۱۳) آقای احمدیان

نشانی مطلب در وبگاه بیست و یکمین همایش ملی مهندسی سطح:
http://surfaceseminar.ir/find.php?item=1.60.27.fa
برگشت به اصل مطلب